Personlige data

Når du køber varer på shoppen, skal du oplyse dit navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer, og betalingsinfo. Det har til formål at:

  • Sender dig information om ordre
  • Svar på dine henvendelser i forbindelse med et køb, herunder refunderinger og klager
  • Behandle betalinger og forhindre svig
  • Overholder alle juridiske forpligtelser, som vi har, såsom beregning af moms og gebyrer

Ordreinformationer bliver gemt så længe det er krævet ifølge regnskabsloven i forhold til moms og regnskab. Dette inkluderer dit navn, mailadresse samt faktureringsadresse og leveringsadresse.

Cookies

Vinnyder.dk bruger kun nødvendige cookies for hjemmesidens grundlæggende funktioner som fx navigation, adgangskontrol samt indkøbskurv og kan derfor ikke fravælges.

Kontaktformularer

Hvis du udfylder en af formularerne på vinnyder.dk, bliver de indtastede oplysningerne gemt indtil de ikke længere er relevante.

De bliver aldrig delt med nogen tredjepart. Der er dog undtagelser, hvor enten du eller jeg ønsker at samarbejde med en specifik tredjepart. Hvis det er tilfældet, bliver du gjort bekendt med hvad der bliver delt og med hvem, inden det sker.

Analytics

Vinnyder.dk bruger analytics til at forbedre oplevelsen på siden. Men data indsamles uden brug af cookies og personlige data.

Nyhedsbrev

Hvis du har valgt at tilmelde nyhedsbrevet, gemmer vi dit navn og mailadresse indtil du afmelder dig.
Vi gemmer ikke dine data efterfølgende.

Kontakt

© vinnyder.dk

kort-logoer